DANH MỤC SẢN PHẨM

Tin tức > GIẤY CHỨNG NHẬN

Facebook Twitter Addthis

Ngày 16 tháng 4 năm 2010 tổng cục đo lường chất lượng – trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp giấy chứng nhận đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9001 : 2008/ ISO 9001 : 2008 của công ty TNHH thiết bị trường học Phục Hưng cho lĩnh vực sản xuất và lắp ráp thiết bị giáo dục, đồ chơi - đồ dùng dạy học mầm non.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NULL