DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM > NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NHIỄM SẮC THỂ-NDS041

Tên sản phẩm : NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NHIỄM SẮC THỂ-NDS041
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Đặt hàng

Tên sản phẩm: Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể

Mã sản phẩm: NDS041

Quy cách: Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể-NDS041. Những diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể gồm 14 mô hình tế bào diễn biến cơ bản của nhiễm sắc thể trong: nguyên phân, giảm phân 1, giảm phân 2 gắn được trên bảng từ.
Hộp đựng đầy đủ 14 mô hình, đảm bảo chắc chắn.

Facebook Twitter Addthis
NULL