DANH MỤC SẢN PHẨM

Tin tức > SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TRẺ EM CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC PHỤC HƯNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN03 : 2009/ BKHCN.

Facebook Twitter Addthis
SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TRẺ EM CỦA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC PHỤC HƯNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN03 : 2009/ BKHCN.

Sau đợt đánh giá chứng nhận hợp quy ngày 28/3/2011. Ngày 09/6/2011 công ty TNHH thiết bị trường học Phục Hưng đã được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – trung tâm chứng nhận phù hợp quacert cấp giấy chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm đồ chơi – thiết bị giáo dục được sản xuất tại công ty phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN03 : 2009/BKHCN.

 

NULL