DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM > Thiết bị trường trung học-Môn sinh học

MÔ HÌNH CON CHÂU CHẤU-NDS001

MÔ HÌNH CON CHÂU CHẤU-NDS001

Đặt hàng
MÔ HÌNH CON THẰN LẰN-NDS002

MÔ HÌNH CON THẰN LẰN-NDS002

Đặt hàng
MÔ HÌNH CON CÁ CHÉP-NDS003

MÔ HÌNH CON CÁ CHÉP-NDS003

Đặt hàng
MÔ HÌNH CON ẾCH-NDS004

MÔ HÌNH CON ẾCH-NDS004

Đặt hàng
MÔ HÌNH CON CHIM BỒ CÂU-NDS005

MÔ HÌNH CON CHIM BỒ CÂU-NDS005

Đặt hàng
MÔ HÌNH CON THỎ-NDS006

MÔ HÌNH CON THỎ-NDS006

Đặt hàng
MÔ HÌNH NỬA CƠ THỂ NGƯỜI-NDS007

MÔ HÌNH NỬA CƠ THỂ NGƯỜI-NDS007

Đặt hàng
MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG NGƯỜI-NDS008

MÔ HÌNH BỘ XƯƠNG NGƯỜI-NDS008

Đặt hàng
MÔ HÌNH CẤU TẠO TIM-NDS009

MÔ HÌNH CẤU TẠO TIM-NDS009

Đặt hàng
MÔ HÌNH CẤU TẠO TỦY SỐNG-NDS011

MÔ HÌNH CẤU TẠO TỦY SỐNG-NDS011

Đặt hàng
MÔ HÌNH CẤU TẠO TAI NGƯỜI-NDS012

MÔ HÌNH CẤU TẠO TAI NGƯỜI-NDS012

Đặt hàng
MÔ HÌNH CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ADN-NDS013

MÔ HÌNH CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ADN-NDS013

Đặt hàng
MÔ HÌNH TỔNG HỢP PHÂN TỬ PROTEIN-NDS046

MÔ HÌNH TỔNG HỢP PHÂN TỬ PROTEIN-NDS046

Đặt hàng
KHAY NHỰA ĐỰNG VẬT MỔ-NDS016

KHAY NHỰA ĐỰNG VẬT MỔ-NDS016

Đặt hàng
BỘ ĐỒ MỔ-NDS017

BỘ ĐỒ MỔ-NDS017

Đặt hàng
MÁY ĐO HUYẾT ÁP-NDS018

MÁY ĐO HUYẾT ÁP-NDS018

Đặt hàng
ĐĨA KÍNH ĐỒNG HỒ-NDS019

ĐĨA KÍNH ĐỒNG HỒ-NDS019

Đặt hàng
VỢT BẮT SÂU BỌ-NDS020

VỢT BẮT SÂU BỌ-NDS020

Đặt hàng
VỢT BẮT ĐỘNG VẬT THỦY SINH-NDS021

VỢT BẮT ĐỘNG VẬT THỦY SINH-NDS021

Đặt hàng
CẶP ÉP THỰC VẬT-NDS022

CẶP ÉP THỰC VẬT-NDS022

Đặt hàng
KÍNH NÚP-NDS023

KÍNH NÚP-NDS023

Đặt hàng
KÍNH HIỂN VI-NDS024

KÍNH HIỂN VI-NDS024

Đặt hàng
KÉO CẮT CÀNH-NDS025

KÉO CẮT CÀNH-NDS025

Đặt hàng
CHẬU LỒNG BOCAN-NDS026

CHẬU LỒNG BOCAN-NDS026

Đặt hàng
GIÁ THÍ NGHIỆM SINH HỌC-NDS027

GIÁ THÍ NGHIỆM SINH HỌC-NDS027

Đặt hàng
BỘ KÍCH THÍCH-NDS028

BỘ KÍCH THÍCH-NDS028

Đặt hàng
MÁY GHI CÔNG TƠ-NDS029

MÁY GHI CÔNG TƠ-NDS029

Đặt hàng
HỆ THỐNG ĐÒN GHI, MÁY GHI NHỊP CƠ TIM-NDS030

HỆ THỐNG ĐÒN GHI, MÁY GHI NHỊP CƠ TIM-NDS030

Đặt hàng
CHẬU TRỒNG CÂY CÓ LÓT ĐĨA-NDS031

CHẬU TRỒNG CÂY CÓ LÓT ĐĨA-NDS031

Đặt hàng
HỘP NUÔI SÂU BỌ-NDS032

HỘP NUÔI SÂU BỌ-NDS032

Đặt hàng
ỐNG CAO SU-NDS033

ỐNG CAO SU-NDS033

Đặt hàng
BỘ ĐỒ GIÂM, TRIẾT, GHÉP-NDS034

BỘ ĐỒ GIÂM, TRIẾT, GHÉP-NDS034

Đặt hàng
DẦM( DAO ) ĐÀO ĐẤT-NDS035

DẦM( DAO ) ĐÀO ĐẤT-NDS035

Đặt hàng
CỐI, CHÀY SỨ-NDS036

CỐI, CHÀY SỨ-NDS036

Đặt hàng
NÚT CAO SU 1 LỖ, 2 LỖ, CẮT DỌC NỬA-NDS037

NÚT CAO SU 1 LỖ, 2 LỖ, CẮT DỌC NỬA-NDS037

Đặt hàng
BỘ NÚT CAO SU-NDS038

BỘ NÚT CAO SU-NDS038

Đặt hàng
KIỀNG 3 CHÂN-NDS039

KIỀNG 3 CHÂN-NDS039

Đặt hàng
LAM KÍNH-NDS040

LAM KÍNH-NDS040

Đặt hàng
NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NHIỄM SẮC THỂ-NDS041

NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NHIỄM SẮC THỂ-NDS041

Đặt hàng
LAMEN-NDS042

LAMEN-NDS042

Đặt hàng
ỐNG CHỮ L-NDS043

ỐNG CHỮ L-NDS043

Đặt hàng
ỐNG CHỮ T-NDS044

ỐNG CHỮ T-NDS044

Đặt hàng
KẸP ỐNG NGHIỆM-NDS045

KẸP ỐNG NGHIỆM-NDS045

Đặt hàng
NULL