DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM > Thiết bị trường trung học-Môn vật lý

BÌNH CHIA ĐỘ-NDL001

BÌNH CHIA ĐỘ-NDL001

Đặt hàng
BÌNH CẦU-NDL002

BÌNH CẦU-NDL002

Đặt hàng
ĐÈN CỒN-NDL003

ĐÈN CỒN-NDL003

Đặt hàng
CỐC ĐỐT-NDL004

CỐC ĐỐT-NDL004

Đặt hàng
BÌNH TRÀN-NDL005

BÌNH TRÀN-NDL005

Đặt hàng
KHỚP NỐI CHỮ THẬP-NDL006

KHỚP NỐI CHỮ THẬP-NDL006

Đặt hàng
KẸP ĐA NĂNG-NDL007

KẸP ĐA NĂNG-NDL007

Đặt hàng
BỘ LỰC KẾ-NDL008

BỘ LỰC KẾ-NDL008

Đặt hàng
TẤM LƯỚI INOX-NDL009

TẤM LƯỚI INOX-NDL009

Đặt hàng
THANH TRỤ 2-NDL011

THANH TRỤ 2-NDL011

Đặt hàng
ỐNG THỦY TINH CHỮ L HỞ 2 ĐẦU-NDL012

ỐNG THỦY TINH CHỮ L HỞ 2 ĐẦU-NDL012

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ÁP LỰC-NDL013

BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ÁP LỰC-NDL013

Đặt hàng
MẢNG PHIM NHỰA-NDL014

MẢNG PHIM NHỰA-NDL014

Đặt hàng
CHÂN ĐẾ-NDL015

CHÂN ĐẾ-NDL015

Đặt hàng
BÚT THỬ ĐIỆN THÔNG MẠCH-NDL016

BÚT THỬ ĐIỆN THÔNG MẠCH-NDL016

Đặt hàng
ĐÈN PIN-NDL017

ĐÈN PIN-NDL017

Đặt hàng
BẢNG ĐIỆN CÓ ĐỤC LỖ-NDL018

BẢNG ĐIỆN CÓ ĐỤC LỖ-NDL018

Đặt hàng
THANH NAM CHÂM-NDL019

THANH NAM CHÂM-NDL019

Đặt hàng
NGUỒN SÁNG-NDL023

NGUỒN SÁNG-NDL023

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM DẪN NHIỆT-NDL022

BỘ THÍ NGHIỆM DẪN NHIỆT-NDL022

Đặt hàng
MÁY GÕ NHỊP-NDL024

MÁY GÕ NHỊP-NDL024

Đặt hàng
VÔN KẾ 1 CHIỀU-NDL025

VÔN KẾ 1 CHIỀU-NDL025

Đặt hàng
AMPE KẾ 1 CHIỀU-NDL026

AMPE KẾ 1 CHIỀU-NDL026

Đặt hàng
HỘP KÍN BÊN TRONG CÓ BÓNG ĐÈN VÀ PIN-NDL028

HỘP KÍN BÊN TRONG CÓ BÓNG ĐÈN VÀ PIN-NDL028

Đặt hàng
CÂN RÔBECVAN-NDL029

CÂN RÔBECVAN-NDL029

Đặt hàng
CẦU TRÌ DÂY-NDL049

CẦU TRÌ DÂY-NDL049

Đặt hàng
KHE SÁNG CHỮ F-NDL031

KHE SÁNG CHỮ F-NDL031

Đặt hàng
THẤU KÍNH HỘI TỤ-NDL032

THẤU KÍNH HỘI TỤ-NDL032

Đặt hàng
GƯƠNG TRÒN PHẲNG-NDL033

GƯƠNG TRÒN PHẲNG-NDL033

Đặt hàng
GƯƠNG CẦU LỒI-NDL034

GƯƠNG CẦU LỒI-NDL034

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG BẰNG LẰNG KÍNH-NDL035

BỘ THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG BẰNG LẰNG KÍNH-NDL035

Đặt hàng
ĐÈN LASER VÀ GIÁ LẮP ĐÈN LASER-NDL036

ĐÈN LASER VÀ GIÁ LẮP ĐÈN LASER-NDL036

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG-NDL037

BỘ THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG NHIỆT CỦA ÁNH SÁNG-NDL037

Đặt hàng
BỘ ĐÈN TRỘN MẦU CỦA ÁNH SÁNG-NDL038

BỘ ĐÈN TRỘN MẦU CỦA ÁNH SÁNG-NDL038

Đặt hàng
ÂM THOA, BÚA CAO SU-NDL039

ÂM THOA, BÚA CAO SU-NDL039

Đặt hàng
ĐĨA PHÁT ÂM-NDL040

ĐĨA PHÁT ÂM-NDL040

Đặt hàng
THƯỚC CHIA ĐO ĐỘ GÓC-NDL041

THƯỚC CHIA ĐO ĐỘ GÓC-NDL041

Đặt hàng
MÔ TƠ ĐIỆN 1 CHIỀU-NDL042

MÔ TƠ ĐIỆN 1 CHIỀU-NDL042

Đặt hàng
GIÁ LẮP PIN-NDL043

GIÁ LẮP PIN-NDL043

Đặt hàng
ĐIỐT QUANG(led)-NDL044

ĐIỐT QUANG(led)-NDL044

Đặt hàng
CẦU DAO-NDL045

CẦU DAO-NDL045

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU-NDL046

BỘ THÍ NGHIỆM CHẾ TẠO NAM CHÂM VĨNH CỬU-NDL046

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ 1 CHIỀU-NDL047

BỘ THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU VÀ 1 CHIỀU-NDL047

Đặt hàng
BIẾN THẾ THỰC HÀNH-NDL048

BIẾN THẾ THỰC HÀNH-NDL048

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM CHẠY ĐỘNG CƠ NHỎ BẰNG PIN MẶT TRỜI-NDL052

BỘ THÍ NGHIỆM CHẠY ĐỘNG CƠ NHỎ BẰNG PIN MẶT TRỜI-NDL052

Đặt hàng
MÁY PHÁT ĐIỆN QUAY TAY-NDL050

MÁY PHÁT ĐIỆN QUAY TAY-NDL050

Đặt hàng
CHUÔNG ĐIỆN-NDL053

CHUÔNG ĐIỆN-NDL053

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM TỪ PHỔ TRONG ỐNG DÂY-NDL054

BỘ THÍ NGHIỆM TỪ PHỔ TRONG ỐNG DÂY-NDL054

Đặt hàng
BIẾN THẾ NGUỒN-NDL027

BIẾN THẾ NGUỒN-NDL027

Đặt hàng
BIẾN TRỞ CON CHẠY-NDL030

BIẾN TRỞ CON CHẠY-NDL030

Đặt hàng
QUẠT ĐIỆN-NDL055

QUẠT ĐIỆN-NDL055

Đặt hàng
ĐIỆN TRỞ GHI SỐ-NDL056

ĐIỆN TRỞ GHI SỐ-NDL056

Đặt hàng
NAM CHÂM ĐIỆN-NDL057

NAM CHÂM ĐIỆN-NDL057

Đặt hàng
DÂY CÔNGTĂNGTAN LOẠI LỚN-NDL058

DÂY CÔNGTĂNGTAN LOẠI LỚN-NDL058

Đặt hàng
ĐIỆN TRỞ MẪU-NDL059

ĐIỆN TRỞ MẪU-NDL059

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM Ơ-XTET-NDL060

BỘ THÍ NGHIỆM Ơ-XTET-NDL060

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU-NDL061

BỘ THÍ NGHIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU-NDL061

Đặt hàng
MÁY PHÁT ÂM TẦN-NDL062

MÁY PHÁT ÂM TẦN-NDL062

Đặt hàng
ỐNG NIU TƠN-NDL063

ỐNG NIU TƠN-NDL063

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM QUANG HÌNH 1-NDL064

BỘ THÍ NGHIỆM QUANG HÌNH 1-NDL064

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM QUANG HÌNH 2-NDL065

BỘ THÍ NGHIỆM QUANG HÌNH 2-NDL065

Đặt hàng
KHẢO SÁT LỰC QUÁN TÍNH LI TÂM-NDL066

KHẢO SÁT LỰC QUÁN TÍNH LI TÂM-NDL066

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI-NDL067

BỘ THÍ NGHIỆM VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI-NDL067

Đặt hàng
BỘ ĐỆM KHÍ-NDL068

BỘ ĐỆM KHÍ-NDL068

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG-NDL069

BỘ THÍ NGHIỆM ĐIỆN TÍCH, ĐIỆN TRƯỜNG-NDL069

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA-NDL070

BỘ THÍ NGHIỆM VỀ MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA-NDL070

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ QUANG PHỔ-NDL071

BỘ THÍ NGHIỆM VỀ QUANG PHỔ-NDL071

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG-NDL072

BỘ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG-NDL072

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM-NDL073

BỘ THÍ NGHIỆM VỀ HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM-NDL073

Đặt hàng
BỘ THÍ NGHIỆM LỰC TỪ VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ-NDL074

BỘ THÍ NGHIỆM LỰC TỪ VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ-NDL074

Đặt hàng
THANH ĐỒNG + ĐẾ-NDL075

THANH ĐỒNG + ĐẾ-NDL075

Đặt hàng
ỐNG NHỰA CONG-NDL076A

ỐNG NHỰA CONG-NDL076A

Đặt hàng
ỐNG NHỰA THẲNG-NDL076B

ỐNG NHỰA THẲNG-NDL076B

Đặt hàng
THÍ NGHIỆM DẪN NỞ DÀI VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN-NDL077

THÍ NGHIỆM DẪN NỞ DÀI VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN-NDL077

Đặt hàng
ỐNG DÂY-NDL078

ỐNG DÂY-NDL078

Đặt hàng
ĐIỆN TRỞ CÓ VÒNG MẦU-NDL079

ĐIỆN TRỞ CÓ VÒNG MẦU-NDL079

Đặt hàng
BIẾN TRỞ THAN-NDL080

BIẾN TRỞ THAN-NDL080

Đặt hàng
CHUÔNG ĐIỆN-NDL081

CHUÔNG ĐIỆN-NDL081

Đặt hàng
BÌNH ĐIỆN PHÂN-NDL082

BÌNH ĐIỆN PHÂN-NDL082

Đặt hàng
BỘ DỤNG CỤ PHÁT HIỆN DÒNG ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH KHUNG DÂY DẪN QUAY TRONG TỪ TRƯỜNG-NDL083

BỘ DỤNG CỤ PHÁT HIỆN DÒNG ĐIỆN VÀ MÔ HÌNH KHUNG DÂY DẪN QUAY TRONG TỪ TRƯỜNG-NDL083

Đặt hàng
NGUỒN PHÁT ÂM DÙNG VI MẠCH-NDL084

NGUỒN PHÁT ÂM DÙNG VI MẠCH-NDL084

Đặt hàng
DÂY ĐIỆN TRỞ + CHỐT-NDL085

DÂY ĐIỆN TRỞ + CHỐT-NDL085

Đặt hàng
MÁY A TÚT-NDL086

MÁY A TÚT-NDL086

Đặt hàng
BÌNH NHIỆT LƯỢNG KẾ-NDL087

BÌNH NHIỆT LƯỢNG KẾ-NDL087

Đặt hàng
LÒ XO LÁ UỐN TRÒN + ĐẾ-NDL088

LÒ XO LÁ UỐN TRÒN + ĐẾ-NDL088

Đặt hàng
MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ LOẠI NHỎ THẮP SÁNG ĐÈN LED-NDL089

MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ LOẠI NHỎ THẮP SÁNG ĐÈN LED-NDL089

Đặt hàng
NAM CHÂN CHỮ U-NDL090

NAM CHÂN CHỮ U-NDL090

Đặt hàng
KIM NAM CHÂM( LA BÀN)-NDL091

KIM NAM CHÂM( LA BÀN)-NDL091

Đặt hàng
LA BÀN TO-NDL092

LA BÀN TO-NDL092

Đặt hàng
BỘ DỤNG CỤ CHUYỂN HÓA ĐỘNG NĂNG THÀNH THẾ NĂNG VÀ NGƯỢC LẠI-NDL093

BỘ DỤNG CỤ CHUYỂN HÓA ĐỘNG NĂNG THÀNH THẾ NĂNG VÀ NGƯỢC LẠI-NDL093

Đặt hàng
QUẢ CẦU NHỰA CÓ DÂY TREO-NDL094

QUẢ CẦU NHỰA CÓ DÂY TREO-NDL094

Đặt hàng
BỘ QUẢ GIA TRỌNG-NDL095

BỘ QUẢ GIA TRỌNG-NDL095

Đặt hàng
BÌNH TRỤ-NDL096

BÌNH TRỤ-NDL096

Đặt hàng
BÁNH XE MẮC XOEN-NDL097

BÁNH XE MẮC XOEN-NDL097

Đặt hàng
DÒNG DỌC CỐ ĐỊNH-NDL099

DÒNG DỌC CỐ ĐỊNH-NDL099

Đặt hàng
KHỐI NHỰA-NDL100

KHỐI NHỰA-NDL100

Đặt hàng
MÁNG NGHIÊNG 2 ĐOẠN-NDL101

MÁNG NGHIÊNG 2 ĐOẠN-NDL101

Đặt hàng
MẢNG NHÔM MỎNG-NDL102

MẢNG NHÔM MỎNG-NDL102

Đặt hàng
THÍ NGHIỆM GIÃN NỞ KHỐI VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN-NDL 103

THÍ NGHIỆM GIÃN NỞ KHỐI VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN-NDL 103

Đặt hàng
BỘ DỤNG CỤ VỀ ÁP SUẤT CHẤT LỎNG-NDL104

BỘ DỤNG CỤ VỀ ÁP SUẤT CHẤT LỎNG-NDL104

Đặt hàng
GIÁ NHỰA-NDL 105

GIÁ NHỰA-NDL 105

Đặt hàng
ĐÒN BẨY+TRỤC-NDL 106

ĐÒN BẨY+TRỤC-NDL 106

Đặt hàng
ỐNG THỦY TINH THÀNH DÀY-NDL 107

ỐNG THỦY TINH THÀNH DÀY-NDL 107

Đặt hàng
LÒ XO LÁ UỐN TRÒN-NDL108

LÒ XO LÁ UỐN TRÒN-NDL108

Đặt hàng
BI THÉP CÓ DÂY KÉO-NDL109

BI THÉP CÓ DÂY KÉO-NDL109

Đặt hàng
TẤM NHỰA CỨNG-NDL 110

TẤM NHỰA CỨNG-NDL 110

Đặt hàng
NULL